۲/۱۰- مواد تشکیل دهنده مايع انزالي:

اجازه دهيد همين جا بزرگترين تصور غلط را از ذهنتان پاك كنيم.اين مايع، ادرار نيست. در آزمايشهايي كه از اين ماده به عمل آمد، دانشمندان به اين نتيجه رسيدند كه از مقداري گلوكز(شكر) و آنزيم ديگري به نام پروستات اسيد فوسفات تشكيل شده است كه تقريبا اجزاي تشكيل دهنده مني را مي سازند. نوع مواد تشكيل دهنده آن، تقريباً شبيه به ترشحات پروستات در مردان مي باشند، با اين تفاوت كه فاقد اسپرم ميباشد. همچنين دو ماده ديگري كه معمولا در ادارار نيز هست، (اوره و كريتنين) نيز در آن يافت مي شود. اين ماده كاملا منحصر به فرد مي باشد و تنها در هنگام انزال از زنان خارج مي شود.

بيشتر زنان در حدود يك و نيم تا دو فنجان از آن را تخليه مي كنند. اين موضوع به امور ديگري از قبيل اينكه بدن زن چه ميزان آب دارد و اينكه شدت تحريك جنسي تا چه حد بوده نيز ارتباط دارد.